Skoleportalen
Hopp over meny
Hopp over meny
Aktuelt skole - arkiv

Kontakt:

Hordaland Fylkeskommune opplæringsavdelinga

tlf: 55 23 92 30

faks: 55 23 92 39

Arbeidsmiljøprisen 2012

For fjerde gong skal fylkesrådmannen dele ut Arbeidsmiljøprisen.

Alle tilsette i fylkeskommunen er invitert til å nominere kandidatar.

Prisen skal delast ut 3.mai i år i samband med ein spanande Arbeidsmiljødag. Eigen invitasjon kjem seinare

 

KVEN SKAL FÅ ARBEIDSMILJØPRISEN I ÅR?

SEND FORSLAG!!

 

Kriteria for å få prisen:

-      Tiltak eller prosjekt som gir betring av arbeidsmiljø og trivnad for dei tilsette

-      Ei verksemd/avdeling som driv systematisk, positiv arbeidsmiljøutvikling

-      Ei ”ildsjel” som styrker eit positivt arbeidsmiljø / er miljøskapar / skapar begeistring og entusiasme

-      Gode tiltak eller prosjekt innanfor satsingsområda for eit meir inkluderande arbeidsliv / seniorpolitikk

-      Vellukka omstillingsprosessar som har hatt fokus på arbeismiljøet og arbeidshelsa

 

Forslag sendast til HMT-seksjonen:

hmt@hfk.no, innan 16. mars 2012